Football League, Division Three, 1967-68
< 1966-67 | 1968-69 >
Lørdag 19. august 1967
Stilling denne dato
3-1
 
1-2
 
0-0
 
2-0
 
0-0
 
4-2
 
1-1
 
3-0
 
2-0
 
2-1
 
1-0
 
1-2
 
Fredag 25. august 1967
Stilling denne dato
3-3
 
2-0
 
1-2
 
Lørdag 26. august 1967
Stilling denne dato
1-1
 
3-0
 
1-1
 
0-2
 
3-0
 
0-2
 
5-4
 
2-0
 
3-0
 
Lørdag 2. september 1967
Stilling denne dato
2-1
 
1-0
 
3-2
 
1-4
 
3-0
 
1-1
 
4-1
 
4-2
 
0-0
 
3-1
 
0-0
 
4-0
 
Mandag 4. september 1967
Stilling denne dato
1-1
 
1-0
 
5-1
 
2-3
 
2-1
 
Tirsdag 5. september 1967
Stilling denne dato
3-1
 
1-1
 
5-0
 
Onsdag 6. september 1967
Stilling denne dato
3-1
 
0-2
 
2-1
 
1-1
 
Fredag 8. september 1967
Stilling denne dato
2-0
 
4-1
 
Lørdag 9. september 1967
Stilling denne dato
1-2
 
2-0
 
4-0
 
1-0
 
0-0
 
1-2
 
2-0
 
3-1
 
1-0
 
1-1
 
Fredag 15. september 1967
Stilling denne dato
1-0
 
3-1
 
Lørdag 16. september 1967
Stilling denne dato
2-0
 
0-0
 
2-1
 
1-2
 
1-1
 
2-2
 
2-2
 
4-0
 
2-1
 
4-0
 
Fredag 22. september 1967
Stilling denne dato
2-1
 
Lørdag 23. september 1967
Stilling denne dato
0-0
 
1-2
 
1-3
 
4-0
 
3-0
 
1-1
 
1-2
 
2-2
 
3-4
 
2-0
 
3-2
 
Mandag 25. september 1967
Stilling denne dato
0-1
 
1-1
 
2-0
 
3-2
 
1-1
 
Tirsdag 26. september 1967
Stilling denne dato
1-1
 
1-2
 
1-1
 
0-1
 
4-1
 
Onsdag 27. september 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
Fredag 29. september 1967
Stilling denne dato
1-0
 
2-0
 
4-2
 
Lørdag 30. september 1967
Stilling denne dato
0-2
 
1-1
 
2-0
 
3-0
 
1-1
 
0-1
 
2-2
 
2-1
 
2-0
 
Mandag 2. oktober 1967
Stilling denne dato
1-0
 
2-1
 
2-0
 
Tirsdag 3. oktober 1967
Stilling denne dato
4-3
 
2-1
 
5-1
 
Onsdag 4. oktober 1967
Stilling denne dato
4-1
 
3-1
 
4-2
 
3-1
 
2-1
 
3-0
 
Lørdag 7. oktober 1967
Stilling denne dato
3-0
 
1-1
 
3-0
 
1-1
 
0-0
 
0-3
 
0-1
 
2-0
 
2-0
 
2-5
 
1-3
 
1-1
 
Fredag 13. oktober 1967
Stilling denne dato
1-0
 
1-2
 
Lørdag 14. oktober 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
0-1
 
3-0
 
1-0
 
3-4
 
4-0
 
4-0
 
1-1
 
3-1
 
Fredag 20. oktober 1967
Stilling denne dato
2-0
 
Lørdag 21. oktober 1967
Stilling denne dato
0-1
 
2-0
 
2-3
 
5-1
 
2-1
 
1-3
 
2-0
 
2-1
 
0-1
 
1-1
 
5-0
 
Mandag 23. oktober 1967
Stilling denne dato
3-1
 
2-3
 
1-1
 
1-1
 
2-0
 
Tirsdag 24. oktober 1967
Stilling denne dato
1-0
 
1-3
 
3-1
 
3-1
 
5-1
 
1-1
 
Onsdag 25. oktober 1967
Stilling denne dato
5-0
 
Fredag 27. oktober 1967
Stilling denne dato
2-0
 
Lørdag 28. oktober 1967
Stilling denne dato
1-0
 
2-1
 
3-1
 
0-2
 
4-5
 
1-0
 
2-1
 
0-0
 
2-1
 
4-0
 
Mandag 30. oktober 1967
Stilling denne dato
4-3
 
Fredag 3. november 1967
Stilling denne dato
0-2
 
Lørdag 4. november 1967
Stilling denne dato
4-0
 
1-0
 
3-2
 
3-5
 
2-2
 
2-1
 
4-0
 
2-3
 
1-0
 
2-0
 
Fredag 10. november 1967
Stilling denne dato
0-2
 
3-3
 
Lørdag 11. november 1967
Stilling denne dato
3-1
 
0-0
 
1-2
 
4-2
 
1-1
 
2-1
 
3-2
 
2-0
 
3-1
 
2-1
 
Mandag 13. november 1967
Stilling denne dato
5-0
 
1-0
 
4-1
 
4-2
 
3-2
 
Tirsdag 14. november 1967
Stilling denne dato
2-1
 
1-0
 
1-0
 
1-1
 
2-0
 
Onsdag 15. november 1967
Stilling denne dato
3-2
 
Fredag 17. november 1967
Stilling denne dato
0-0
 
Lørdag 18. november 1967
Stilling denne dato
2-1
 
1-1
 
0-2
 
3-1
 
2-2
 
2-0
 
3-0
 
2-0
 
3-2
 
1-1
 
3-0
 
Fredag 24. november 1967
Stilling denne dato
1-0
 
1-1
 
Lørdag 25. november 1967
Stilling denne dato
1-1
 
3-2
 
0-0
 
1-0
 
1-0
 
1-1
 
4-2
 
2-0
 
1-0
 
1-1
 
Fredag 1. december 1967
Stilling denne dato
1-2
 
Lørdag 2. december 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
4-1
 
3-3
 
2-1
 
0-1
 
0-2
 
2-2
 
2-1
 
0-2
 
7-1
 
Fredag 15. december 1967
Stilling denne dato
2-1
 
3-0
 
2-3
 
Lørdag 16. december 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
2-0
 
1-0
 
1-1
 
2-1
 
2-2
 
3-1
 
1-1
 
Tirsdag 19. december 1967
Stilling denne dato
2-0
 
Lørdag 23. december 1967
Stilling denne dato
3-0
 
1-1
 
2-0
 
0-1
 
0-0
 
3-0
 
2-1
 
3-0
 
0-0
 
0-1
 
Tirsdag 26. december 1967
Stilling denne dato
0-1
 
3-0
 
1-0
 
2-1
 
0-1
 
3-1
 
3-2
 
1-1
 
3-2
 
2-2
 
1-1
 
0-1
 
Fredag 29. december 1967
Stilling denne dato
0-0
 
Lørdag 30. december 1967
Stilling denne dato
4-1
 
3-2
 
1-2
 
1-1
 
0-1
 
3-0
 
2-3
 
2-1
 
1-0
 
2-2
 
0-2
 
Lørdag 13. januar 1968
Stilling denne dato
1-0
 
0-1
 
4-1
 
Tirsdag 16. januar 1968
Stilling denne dato
1-2
 
Onsdag 17. januar 1968
Stilling denne dato
4-0
 
Fredag 19. januar 1968
Stilling denne dato
2-2
 
Lørdag 20. januar 1968
Stilling denne dato
0-1
 
1-0
 
0-2
 
2-0
 
1-1
 
1-1
 
2-0
 
2-0
 
3-1
 
0-3
 
2-2
 
Fredag 26. januar 1968
Stilling denne dato
2-1
 
0-0
 
Lørdag 27. januar 1968
Stilling denne dato
0-0
 
Fredag 2. februar 1968
Stilling denne dato
5-2
 
Lørdag 3. februar 1968
Stilling denne dato
1-1
 
0-1
 
1-0
 
0-2
 
3-1
 
2-0
 
2-0
 
2-1
 
3-0
 
1-0
 
3-2
 
Lørdag 10. februar 1968
Stilling denne dato
3-1
 
3-3
 
4-0
 
3-1
 
1-2
 
3-1
 
1-1
 
2-2
 
2-2
 
0-1
 
1-0
 
1-2
 
Onsdag 14. februar 1968
Stilling denne dato
0-0
 
Fredag 16. februar 1968
Stilling denne dato
1-0
 
Lørdag 17. februar 1968
Stilling denne dato
4-3
 
1-1
 
3-1
 
2-4
 
1-2
 
4-0
 
2-1
 
1-1
 
Fredag 23. februar 1968
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
Lørdag 24. februar 1968
Stilling denne dato
0-0
 
1-0
 
3-2
 
0-1
 
1-1
 
1-1
 
1-0
 
2-3
 
0-2
 
0-0
 
Mandag 26. februar 1968
Stilling denne dato
1-0
 
Tirsdag 27. februar 1968
Stilling denne dato
4-2
 
5-0
 
Onsdag 28. februar 1968
Stilling denne dato
1-0
 
Fredag 1. marts 1968
Stilling denne dato
0-0
 
3-2
 
Lørdag 2. marts 1968
Stilling denne dato
2-0
 
2-1
 
1-1
 
2-0
 
0-3
 
1-0
 
0-3
 
2-0
 
2-3
 
1-1
 
Tirsdag 5. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
Lørdag 9. marts 1968
Stilling denne dato
3-0
 
0-0
 
3-1
 
2-3
 
1-2
 
3-0
 
1-0
 
1-0
 
5-1
 
0-1
 
3-0
 
Mandag 11. marts 1968
Stilling denne dato
3-0
 
Tirsdag 12. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
4-0
 
Onsdag 13. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
Fredag 15. marts 1968
Stilling denne dato
2-0
 
0-2
 
Lørdag 16. marts 1968
Stilling denne dato
3-0
 
3-0
 
0-1
 
2-1
 
1-2
 
1-0
 
1-1
 
1-1
 
3-0
 
2-1
 
Tirsdag 19. marts 1968
Stilling denne dato
4-1
 
0-0
 
1-2
 
Onsdag 20. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
3-0
 
Fredag 22. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
4-3
 
Lørdag 23. marts 1968
Stilling denne dato
1-1
 
1-1
 
2-0
 
2-0
 
2-5
 
0-1
 
2-2
 
3-0
 
1-1
 
4-0
 
Mandag 25. marts 1968
Stilling denne dato
1-2
 
3-0
 
Fredag 29. marts 1968
Stilling denne dato
4-1
 
1-0
 
0-1
 
Lørdag 30. marts 1968
Stilling denne dato
1-0
 
2-0
 
2-1
 
2-2
 
3-0
 
0-1
 
3-1
 
1-1
 
3-0
 
Mandag 1. april 1968
Stilling denne dato
2-1
 
1-1
 
Tirsdag 2. april 1968
Stilling denne dato
4-0
 
Onsdag 3. april 1968
Stilling denne dato
3-1
 
Fredag 5. april 1968
Stilling denne dato
0-0
 
Lørdag 6. april 1968
Stilling denne dato
1-0
 
4-0
 
3-1
 
2-1
 
1-3
 
2-2
 
4-1
 
1-0
 
2-0
 
1-3
 
2-0
 
Fredag 12. april 1968
Stilling denne dato
2-2
 
1-0
 
2-0
 
1-1
 
0-1
 
0-0
 
3-0
 
0-1
 
5-1
 
Lørdag 13. april 1968
Stilling denne dato
0-1
 
1-0
 
1-1
 
1-0
 
0-1
 
2-0
 
4-0
 
3-1
 
3-3
 
0-2
 
0-0
 
1-1
 
Mandag 15. april 1968
Stilling denne dato
1-0
 
2-3
 
3-1
 
0-0
 
1-1
 
1-0
 
2-0
 
1-0
 
2-0
 
Tirsdag 16. april 1968
Stilling denne dato
0-0
 
1-1
 
2-1
 
1-1
 
1-1
 
Fredag 19. april 1968
Stilling denne dato
1-0
 
3-1
 
2-1
 
Lørdag 20. april 1968
Stilling denne dato
3-0
 
0-2
 
3-1
 
2-2
 
1-1
 
0-0
 
1-0
 
3-0
 
2-1
 
Mandag 22. april 1968
Stilling denne dato
1-1
 
4-2
 
0-0
 
Tirsdag 23. april 1968
Stilling denne dato
3-1
 
4-1
 
2-1
 
Onsdag 24. april 1968
Stilling denne dato
0-0
 
2-0
 
0-1
 
1-0
 
Torsdag 25. april 1968
Stilling denne dato
2-1
 
Fredag 26. april 1968
Stilling denne dato
0-4
 
2-0
 
Lørdag 27. april 1968
Stilling denne dato
1-1
 
2-1
 
0-1
 
1-0
 
2-2
 
2-1
 
0-0
 
0-0
 
2-2
 
3-2
 
Mandag 29. april 1968
Stilling denne dato
1-2
 
Tirsdag 30. april 1968
Stilling denne dato
0-2
 
Onsdag 1. maj 1968
Stilling denne dato
3-0
 
Fredag 3. maj 1968
Stilling denne dato
2-0
 
0-1
 
Lørdag 4. maj 1968
Stilling denne dato
3-0
 
3-0
 
1-2