Football League, Division Three, 1966-67
< 1965-66 | 1967-68 >
Lørdag 20. august 1966
Stilling denne dato
2-2
 
3-3
 
2-3
 
1-0
 
3-1
 
1-1
 
3-3
 
2-2
 
1-2
 
3-0
 
1-2
 
2-1
 
Lørdag 27. august 1966
Stilling denne dato
2-1
 
2-1
 
1-1
 
3-1
 
3-1
 
0-0
 
1-2
 
1-1
 
2-1
 
0-1
 
4-0
 
1-0
 
Mandag 29. august 1966
Stilling denne dato
3-0
 
Fredag 2. september 1966
Stilling denne dato
3-1
 
Lørdag 3. september 1966
Stilling denne dato
0-0
 
1-0
 
2-1
 
0-1
 
0-0
 
4-1
 
1-1
 
2-1
 
3-1
 
0-1
 
1-2
 
Mandag 5. september 1966
Stilling denne dato
1-0
 
0-0
 
2-4
 
2-0
 
Tirsdag 6. september 1966
Stilling denne dato
2-1
 
4-0
 
1-1
 
2-0
 
1-0
 
Onsdag 7. september 1966
Stilling denne dato
0-3
 
7-1
 
1-2
 
Fredag 9. september 1966
Stilling denne dato
0-4
 
0-1
 
Lørdag 10. september 1966
Stilling denne dato
0-2
 
3-1
 
1-0
 
2-1
 
0-2
 
2-2
 
1-0
 
0-1
 
1-2
 
1-1
 
Fredag 16. september 1966
Stilling denne dato
6-3
 
Lørdag 17. september 1966
Stilling denne dato
0-2
 
3-0
 
1-1
 
0-0
 
1-1
 
4-1
 
1-1
 
6-0
 
3-2
 
5-2
 
1-0
 
Onsdag 21. september 1966
Stilling denne dato
1-0
 
3-2
 
Fredag 23. september 1966
Stilling denne dato
0-0
 
Lørdag 24. september 1966
Stilling denne dato
1-0
 
2-1
 
3-2
 
4-1
 
1-7
 
3-2
 
0-1
 
2-1
 
4-3
 
1-1
 
2-1
 
Mandag 26. september 1966
Stilling denne dato
2-1
 
2-2
 
1-1
 
Tirsdag 27. september 1966
Stilling denne dato
2-1
 
0-0
 
0-0
 
1-1
 
Onsdag 28. september 1966
Stilling denne dato
2-1
 
6-1
 
1-1
 
4-0
 
Fredag 30. september 1966
Stilling denne dato
3-1
 
Lørdag 1. oktober 1966
Stilling denne dato
1-0
 
5-2
 
0-1
 
5-1
 
1-0
 
3-0
 
1-3
 
5-1
 
0-1
 
0-1
 
Tirsdag 4. oktober 1966
Stilling denne dato
3-0
 
Onsdag 5. oktober 1966
Stilling denne dato
2-2
 
Fredag 7. oktober 1966
Stilling denne dato
3-2
 
Lørdag 8. oktober 1966
Stilling denne dato
1-0
 
1-2
 
1-0
 
1-1
 
3-0
 
4-2
 
2-3
 
2-2
 
4-1
 
2-0
 
2-0
 
Tirsdag 11. oktober 1966
Stilling denne dato
3-0
 
Fredag 14. oktober 1966
Stilling denne dato
1-0
 
1-2
 
Lørdag 15. oktober 1966
Stilling denne dato
1-3
 
4-4
 
5-0
 
2-0
 
1-2
 
4-0
 
6-2
 
3-1
 
1-0
 
2-2
 
Mandag 17. oktober 1966
Stilling denne dato
2-2
 
3-1
 
4-1
 
2-2
 
Tirsdag 18. oktober 1966
Stilling denne dato
4-1
 
2-0
 
1-1
 
Onsdag 19. oktober 1966
Stilling denne dato
5-0
 
2-0
 
3-0
 
4-1
 
1-1
 
Fredag 21. oktober 1966
Stilling denne dato
2-1
 
Lørdag 22. oktober 1966
Stilling denne dato
0-0
 
1-1
 
0-0
 
2-0
 
3-1
 
4-1
 
0-0
 
4-0
 
1-1
 
2-0
 
3-0
 
Mandag 24. oktober 1966
Stilling denne dato
1-1
 
Fredag 28. oktober 1966
Stilling denne dato
0-1
 
1-2
 
Lørdag 29. oktober 1966
Stilling denne dato
1-4
 
4-2
 
4-0
 
2-2
 
1-1
 
2-0
 
5-0
 
0-3
 
1-0
 
5-2
 
Mandag 31. oktober 1966
Stilling denne dato
4-2
 
Onsdag 2. november 1966
Stilling denne dato
3-4
 
Fredag 4. november 1966
Stilling denne dato
1-0
 
Lørdag 5. november 1966
Stilling denne dato
2-0
 
2-1
 
4-1
 
1-1
 
4-5
 
1-1
 
4-1
 
0-0
 
5-1
 
1-0
 
1-1
 
Fredag 11. november 1966
Stilling denne dato
3-2
 
Lørdag 12. november 1966
Stilling denne dato
4-1
 
1-0
 
1-4
 
1-0
 
0-1
 
4-0
 
1-2
 
0-2
 
1-2
 
0-1
 
1-2
 
Mandag 14. november 1966
Stilling denne dato
3-1
 
3-3
 
Tirsdag 15. november 1966
Stilling denne dato
4-6
 
2-1
 
1-1
 
4-4
 
3-1
 
Onsdag 16. november 1966
Stilling denne dato
0-3
 
1-0
 
6-0
 
0-0
 
Fredag 18. november 1966
Stilling denne dato
2-2
 
Lørdag 19. november 1966
Stilling denne dato
3-2
 
1-2
 
2-1
 
1-0
 
0-2
 
0-1
 
2-1
 
3-0
 
5-0
 
2-1
 
0-1
 
Lørdag 3. december 1966
Stilling denne dato
2-1
 
0-4
 
2-1
 
1-2
 
4-1
 
4-4
 
3-0
 
4-0
 
6-3
 
2-1
 
3-0
 
2-0
 
Fredag 9. december 1966
Stilling denne dato
2-1
 
Lørdag 10. december 1966
Stilling denne dato
1-1
 
0-3
 
1-3
 
2-0
 
1-0
 
1-3
 
0-0
 
3-0
 
0-0
 
2-4
 
Onsdag 14. december 1966
Stilling denne dato
1-0
 
Lørdag 17. december 1966
Stilling denne dato
0-0
 
3-1
 
0-1
 
4-1
 
2-2
 
4-1
 
4-0
 
2-1
 
0-0
 
2-2
 
1-1
 
2-0
 
Fredag 23. december 1966
Stilling denne dato
3-2
 
1-2
 
2-1
 
Mandag 26. december 1966
Stilling denne dato
1-1
 
0-3
 
4-1
 
0-2
 
1-1
 
3-0
 
5-2
 
4-1
 
3-1
 
2-1
 
1-1
 
Tirsdag 27. december 1966
Stilling denne dato
2-2
 
1-0
 
2-0
 
3-1
 
3-1
 
4-0
 
3-0
 
3-1
 
2-2
 
Fredag 30. december 1966
Stilling denne dato
2-2
 
Lørdag 31. december 1966
Stilling denne dato
0-1
 
2-2
 
3-1
 
2-1
 
1-1
 
2-3
 
3-1
 
4-1
 
4-0
 
1-0
 
1-3
 
Lørdag 14. januar 1967
Stilling denne dato
1-0
 
4-1
 
3-2
 
0-0
 
0-1
 
2-1
 
2-1
 
2-1
 
4-3
 
3-1
 
2-0
 
0-0
 
Lørdag 21. januar 1967
Stilling denne dato
1-0
 
1-2
 
1-1
 
2-3
 
2-2
 
2-1
 
0-2
 
1-1
 
3-1
 
5-2
 
0-1
 
0-1
 
Lørdag 28. januar 1967
Stilling denne dato
0-0
 
1-0
 
Lørdag 4. februar 1967
Stilling denne dato
2-3
 
1-0
 
0-0
 
1-0
 
4-0
 
4-1
 
0-0
 
2-0
 
0-1
 
1-0
 
4-1
 
1-2
 
Lørdag 11. februar 1967
Stilling denne dato
2-1
 
0-1
 
1-0
 
1-1
 
2-1
 
1-1
 
2-1
 
1-2
 
3-1
 
2-0
 
3-2
 
1-1
 
Lørdag 18. februar 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
2-1
 
2-2
 
1-0
 
2-1
 
2-1
 
0-2
 
Mandag 20. februar 1967
Stilling denne dato
0-2
 
Onsdag 22. februar 1967
Stilling denne dato
4-2
 
Fredag 24. februar 1967
Stilling denne dato
0-1
 
2-0
 
Lørdag 25. februar 1967
Stilling denne dato
1-1
 
4-2
 
2-0
 
0-0
 
3-2
 
3-0
 
2-1
 
3-1
 
1-3
 
1-0
 
Tirsdag 28. februar 1967
Stilling denne dato
3-1
 
Fredag 3. marts 1967
Stilling denne dato
1-4
 
2-0
 
1-1
 
1-1
 
Lørdag 4. marts 1967
Stilling denne dato
2-2
 
0-0
 
1-0
 
2-0
 
1-0
 
4-1
 
5-1
 
Tirsdag 7. marts 1967
Stilling denne dato
4-0
 
Onsdag 8. marts 1967
Stilling denne dato
3-2
 
Fredag 10. marts 1967
Stilling denne dato
1-1
 
2-2
 
Lørdag 11. marts 1967
Stilling denne dato
0-1
 
0-0
 
3-1
 
0-0
 
2-2
 
6-1
 
1-1
 
2-0
 
0-1
 
Fredag 17. marts 1967
Stilling denne dato
3-1
 
2-1
 
Lørdag 18. marts 1967
Stilling denne dato
0-0
 
0-0
 
3-0
 
1-2
 
0-0
 
2-2
 
1-0
 
1-2
 
2-1
 
2-2
 
Fredag 24. marts 1967
Stilling denne dato
1-1
 
3-1
 
1-2
 
0-0
 
4-0
 
1-1
 
Lørdag 25. marts 1967
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
0-4
 
0-0
 
0-1
 
2-3
 
2-0
 
2-0
 
1-0
 
4-0
 
1-1
 
1-3
 
Mandag 27. marts 1967
Stilling denne dato
0-0
 
1-0
 
0-0
 
1-0
 
2-1
 
1-0
 
2-2
 
4-1
 
1-0
 
1-0
 
4-0
 
Tirsdag 28. marts 1967
Stilling denne dato
2-1
 
4-0
 
2-1
 
0-0
 
1-0
 
Onsdag 29. marts 1967
Stilling denne dato
2-1
 
1-0
 
Fredag 31. marts 1967
Stilling denne dato
2-0
 
Lørdag 1. april 1967
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
5-1
 
4-1
 
0-0
 
1-0
 
4-1
 
2-2
 
0-1
 
6-0
 
0-2
 
Tirsdag 4. april 1967
Stilling denne dato
0-1
 
Onsdag 5. april 1967
Stilling denne dato
3-4
 
Lørdag 8. april 1967
Stilling denne dato
2-0
 
2-3
 
1-1
 
2-1
 
1-2
 
2-1
 
5-1
 
1-0
 
2-0
 
2-1
 
2-2
 
2-1
 
Mandag 10. april 1967
Stilling denne dato
2-2
 
5-0
 
2-0
 
Tirsdag 11. april 1967
Stilling denne dato
3-1
 
2-0
 
Onsdag 12. april 1967
Stilling denne dato
0-1
 
0-2
 
3-1
 
4-0
 
3-1
 
Fredag 14. april 1967
Stilling denne dato
1-0
 
Lørdag 15. april 1967
Stilling denne dato
1-3
 
2-2
 
1-0
 
0-2
 
4-1
 
0-2
 
0-1
 
3-2
 
1-1
 
2-0
 
1-3
 
Tirsdag 18. april 1967
Stilling denne dato
3-2
 
Fredag 21. april 1967
Stilling denne dato
2-3
 
Lørdag 22. april 1967
Stilling denne dato
1-1
 
0-3
 
1-0
 
1-1
 
1-2
 
3-1
 
2-0
 
2-1
 
0-2
 
1-1
 
2-2
 
Mandag 24. april 1967
Stilling denne dato
1-3
 
3-1
 
2-0
 
3-1
 
Tirsdag 25. april 1967
Stilling denne dato
0-2
 
1-1
 
0-0
 
3-1
 
Onsdag 26. april 1967
Stilling denne dato
1-0
 
1-1
 
5-0
 
Fredag 28. april 1967
Stilling denne dato
1-0
 
0-2
 
Lørdag 29. april 1967
Stilling denne dato
3-0
 
2-1
 
2-3
 
5-2
 
1-1
 
4-0
 
0-0
 
0-0
 
3-3
 
3-1
 
Tirsdag 2. maj 1967
Stilling denne dato
1-1
 
1-1
 
Fredag 5. maj 1967
Stilling denne dato
3-0
 
Lørdag 6. maj 1967
Stilling denne dato
1-1
 
1-1
 
4-0
 
0-1
 
2-0
 
2-1
 
2-1
 
3-0