Football League, Division Three, 1961-62
< 1960-61 | 1962-63 >
Lørdag 19. august 1961
Stilling denne dato
3-1
 
0-2
 
0-2
 
1-0
 
3-2
 
3-0
 
4-0
 
4-2
 
2-1
 
1-3
 
1-2
 
0-0
 
Mandag 21. august 1961
Stilling denne dato
2-1
 
0-2
 
4-0
 
3-6
 
Tirsdag 22. august 1961
Stilling denne dato
0-2
 
1-0
 
2-3
 
2-3
 
Onsdag 23. august 1961
Stilling denne dato
0-0
 
2-0
 
4-1
 
1-0
 
Fredag 25. august 1961
Stilling denne dato
3-0
 
Lørdag 26. august 1961
Stilling denne dato
2-4
 
3-1
 
3-2
 
1-2
 
0-1
 
3-1
 
3-1
 
1-0
 
0-1
 
1-1
 
3-3
 
Mandag 28. august 1961
Stilling denne dato
1-0
 
4-3
 
2-2
 
Tirsdag 29. august 1961
Stilling denne dato
0-1
 
3-3
 
Onsdag 30. august 1961
Stilling denne dato
1-1
 
3-2
 
0-2
 
2-2
 
1-2
 
Torsdag 31. august 1961
Stilling denne dato
3-1
 
0-0
 
Lørdag 2. september 1961
Stilling denne dato
2-3
 
1-1
 
0-3
 
6-1
 
1-1
 
2-0
 
3-4
 
0-1
 
4-1
 
2-0
 
1-1
 
3-4
 
Mandag 4. september 1961
Stilling denne dato
3-1
 
0-0
 
6-1
 
Tirsdag 5. september 1961
Stilling denne dato
1-2
 
1-0
 
1-1
 
Onsdag 6. september 1961
Stilling denne dato
1-1
 
1-3
 
1-4
 
0-0
 
Torsdag 7. september 1961
Stilling denne dato
2-2
 
6-2
 
Fredag 8. september 1961
Stilling denne dato
2-1
 
Lørdag 9. september 1961
Stilling denne dato
2-1
 
6-2
 
0-0
 
0-1
 
2-2
 
2-2
 
2-1
 
4-0
 
2-2
 
3-2
 
2-0
 
Lørdag 16. september 1961
Stilling denne dato
0-3
 
2-0
 
1-1
 
3-1
 
2-1
 
3-2
 
2-2
 
1-1
 
1-1
 
0-2
 
1-1
 
1-2
 
Mandag 18. september 1961
Stilling denne dato
1-2
 
0-3
 
1-0
 
Tirsdag 19. september 1961
Stilling denne dato
2-1
 
1-1
 
Onsdag 20. september 1961
Stilling denne dato
1-3
 
1-2
 
3-4
 
0-2
 
Torsdag 21. september 1961
Stilling denne dato
1-0
 
2-3
 
Lørdag 23. september 1961
Stilling denne dato
5-0
 
2-0
 
4-0
 
1-3
 
1-2
 
1-1
 
1-2
 
1-3
 
0-3
 
1-2
 
4-2
 
3-2
 
Mandag 25. september 1961
Stilling denne dato
2-0
 
0-3
 
1-0
 
6-2
 
Tirsdag 26. september 1961
Stilling denne dato
3-2
 
4-0
 
1-1
 
Onsdag 27. september 1961
Stilling denne dato
6-2
 
3-2
 
3-2
 
2-0
 
Fredag 29. september 1961
Stilling denne dato
3-0
 
Lørdag 30. september 1961
Stilling denne dato
3-0
 
2-2
 
1-3
 
8-1
 
6-0
 
2-0
 
1-1
 
1-1
 
4-1
 
4-0
 
1-3
 
Mandag 2. oktober 1961
Stilling denne dato
2-3
 
1-1
 
Tirsdag 3. oktober 1961
Stilling denne dato
3-0
 
3-1
 
0-0
 
3-2
 
Onsdag 4. oktober 1961
Stilling denne dato
2-1
 
0-0
 
Fredag 6. oktober 1961
Stilling denne dato
2-2
 
3-2
 
Lørdag 7. oktober 1961
Stilling denne dato
1-2
 
1-0
 
1-1
 
4-1
 
2-4
 
2-1
 
1-2
 
1-3
 
1-5
 
1-2
 
Mandag 9. oktober 1961
Stilling denne dato
3-0
 
2-1
 
2-1
 
1-3
 
Tirsdag 10. oktober 1961
Stilling denne dato
0-2
 
0-1
 
Onsdag 11. oktober 1961
Stilling denne dato
3-2
 
1-1
 
2-1
 
2-3
 
Torsdag 12. oktober 1961
Stilling denne dato
3-2
 
Fredag 13. oktober 1961
Stilling denne dato
4-1
 
Lørdag 14. oktober 1961
Stilling denne dato
2-0
 
1-0
 
5-2
 
0-0
 
0-1
 
1-2
 
7-0
 
3-1
 
5-3
 
3-1
 
1-1
 
Mandag 16. oktober 1961
Stilling denne dato
0-0
 
3-1
 
4-1
 
Tirsdag 17. oktober 1961
Stilling denne dato
1-1
 
0-0
 
Onsdag 18. oktober 1961
Stilling denne dato
5-1
 
Fredag 20. oktober 1961
Stilling denne dato
1-1
 
2-1
 
Lørdag 21. oktober 1961
Stilling denne dato
2-0
 
3-2
 
5-3
 
1-1
 
0-1
 
5-4
 
4-1
 
1-3
 
0-1
 
Onsdag 25. oktober 1961
Stilling denne dato
4-1
 
1-1
 
Lørdag 28. oktober 1961
Stilling denne dato
2-2
 
3-0
 
2-0
 
3-3
 
3-1
 
1-1
 
2-2
 
2-0
 
4-1
 
3-2
 
1-3
 
3-1
 
Lørdag 11. november 1961
Stilling denne dato
7-3
 
1-1
 
4-1
 
2-1
 
0-1
 
2-0
 
5-0
 
4-2
 
2-1
 
1-2
 
3-3
 
2-1
 
Fredag 17. november 1961
Stilling denne dato
0-2
 
3-2
 
Lørdag 18. november 1961
Stilling denne dato
3-2
 
2-2
 
2-0
 
1-0
 
0-2
 
1-0
 
3-2
 
1-1
 
1-1
 
1-3
 
Lørdag 2. december 1961
Stilling denne dato
1-1
 
1-0
 
2-1
 
1-0
 
1-0
 
2-2
 
0-0
 
0-1
 
0-1
 
1-0
 
4-1
 
2-1
 
Lørdag 9. december 1961
Stilling denne dato
0-3
 
2-2
 
2-3
 
3-1
 
2-3
 
5-0
 
1-0
 
3-1
 
0-0
 
3-2
 
2-1
 
Lørdag 16. december 1961
Stilling denne dato
0-0
 
1-4
 
6-0
 
1-0
 
7-2
 
1-0
 
1-1
 
2-0
 
4-1
 
2-2
 
Fredag 22. december 1961
Stilling denne dato
2-1
 
Lørdag 23. december 1961
Stilling denne dato
0-1
 
0-0
 
1-2
 
2-0
 
4-2
 
1-3
 
4-0
 
2-2
 
2-0
 
5-0
 
Tirsdag 26. december 1961
Stilling denne dato
0-1
 
2-0
 
2-0
 
2-4
 
3-2
 
4-1
 
3-0
 
4-1
 
2-2
 
2-2
 
0-0
 
Lørdag 30. december 1961
Stilling denne dato
4-1
 
6-0
 
1-1
 
Lørdag 6. januar 1962
Stilling denne dato
3-0
 
0-1
 
2-1
 
Fredag 12. januar 1962
Stilling denne dato
0-0
 
Lørdag 13. januar 1962
Stilling denne dato
0-0
 
1-1
 
3-1
 
1-2
 
3-3
 
4-3
 
2-1
 
1-0
 
1-1
 
4-1
 
4-1
 
Lørdag 20. januar 1962
Stilling denne dato
2-2
 
3-1
 
0-0
 
2-0
 
0-2
 
1-0
 
1-2
 
0-0
 
3-1
 
4-2
 
Lørdag 27. januar 1962
Stilling denne dato
0-3
 
1-0
 
2-2
 
3-4
 
0-0
 
1-2
 
3-2
 
3-1
 
Onsdag 31. januar 1962
Stilling denne dato
2-2
 
Fredag 2. februar 1962
Stilling denne dato
0-1
 
3-1
 
Lørdag 3. februar 1962
Stilling denne dato
3-1
 
2-1
 
2-0
 
4-1
 
1-3
 
2-1
 
0-1
 
1-2
 
0-0
 
Mandag 5. februar 1962
Stilling denne dato
0-5
 
Tirsdag 6. februar 1962
Stilling denne dato
5-0
 
Onsdag 7. februar 1962
Stilling denne dato
1-2
 
Fredag 9. februar 1962
Stilling denne dato
2-2
 
Lørdag 10. februar 1962
Stilling denne dato
6-1
 
2-1
 
2-2
 
2-3
 
0-2
 
2-1
 
1-2
 
1-3
 
1-0
 
2-2
 
3-4
 
Fredag 16. februar 1962
Stilling denne dato
3-1
 
2-2
 
Lørdag 17. februar 1962
Stilling denne dato
2-0
 
3-1
 
2-0
 
1-0
 
2-0
 
3-1
 
3-0
 
2-2
 
3-1
 
Mandag 19. februar 1962
Stilling denne dato
1-0
 
5-1
 
Fredag 23. februar 1962
Stilling denne dato
2-1
 
1-1
 
5-2
 
Lørdag 24. februar 1962
Stilling denne dato
1-1
 
1-1
 
2-1
 
3-2
 
2-0
 
0-0
 
4-0
 
1-0
 
2-0
 
Fredag 2. marts 1962
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
Lørdag 3. marts 1962
Stilling denne dato
1-0
 
0-2
 
2-1
 
3-2
 
0-2
 
4-1
 
0-1
 
2-3
 
Mandag 5. marts 1962
Stilling denne dato
0-1
 
2-0
 
Tirsdag 6. marts 1962
Stilling denne dato
0-4
 
Onsdag 7. marts 1962
Stilling denne dato
2-0
 
Fredag 9. marts 1962
Stilling denne dato
2-1
 
1-3
 
Lørdag 10. marts 1962
Stilling denne dato
2-1
 
3-4
 
2-1
 
1-2
 
3-1
 
4-0
 
3-2
 
0-4
 
2-0
 
Mandag 12. marts 1962
Stilling denne dato
1-0
 
1-1
 
Onsdag 14. marts 1962
Stilling denne dato
4-0
 
0-0
 
Fredag 16. marts 1962
Stilling denne dato
2-3
 
0-3
 
Lørdag 17. marts 1962
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
4-1
 
3-0
 
2-1
 
1-0
 
0-2
 
4-0
 
2-0
 
0-0
 
Mandag 19. marts 1962
Stilling denne dato
2-0
 
0-0
 
1-0
 
1-0
 
3-0
 
Tirsdag 20. marts 1962
Stilling denne dato
2-2
 
Onsdag 21. marts 1962
Stilling denne dato
1-2
 
Fredag 23. marts 1962
Stilling denne dato
3-2
 
1-0
 
0-1
 
Lørdag 24. marts 1962
Stilling denne dato
2-1
 
2-3
 
0-0
 
1-2
 
3-0
 
1-0
 
5-0
 
3-3
 
2-2
 
Mandag 26. marts 1962
Stilling denne dato
4-0
 
Tirsdag 27. marts 1962
Stilling denne dato
1-2
 
Onsdag 28. marts 1962
Stilling denne dato
3-0
 
Fredag 30. marts 1962
Stilling denne dato
3-1
 
0-1
 
0-0
 
1-1
 
1-3
 
Lørdag 31. marts 1962
Stilling denne dato
2-1
 
0-0
 
0-0
 
2-0
 
5-1
 
2-3
 
0-0
 
Mandag 2. april 1962
Stilling denne dato
1-3
 
Tirsdag 3. april 1962
Stilling denne dato
3-0
 
Onsdag 4. april 1962
Stilling denne dato
1-2
 
Fredag 6. april 1962
Stilling denne dato
2-2
 
1-1
 
Lørdag 7. april 1962
Stilling denne dato
1-2
 
1-1
 
2-2
 
3-3
 
4-0
 
3-1
 
0-2
 
4-1
 
3-2
 
3-1
 
Mandag 9. april 1962
Stilling denne dato
1-2
 
Tirsdag 10. april 1962
Stilling denne dato
2-0
 
Onsdag 11. april 1962
Stilling denne dato
1-2
 
2-0
 
Torsdag 12. april 1962
Stilling denne dato
2-1
 
0-1
 
Fredag 13. april 1962
Stilling denne dato
4-2
 
Lørdag 14. april 1962
Stilling denne dato
3-3
 
4-3
 
2-0
 
4-0
 
0-0
 
1-4
 
2-1
 
1-1
 
0-1
 
0-0
 
2-1
 
Mandag 16. april 1962
Stilling denne dato
0-1
 
3-2
 
6-0
 
Onsdag 18. april 1962
Stilling denne dato
2-3
 
Fredag 20. april 1962
Stilling denne dato
1-0
 
1-2
 
4-0
 
3-2
 
3-2
 
0-1
 
0-0
 
Lørdag 21. april 1962
Stilling denne dato
1-1
 
2-1
 
0-0
 
0-2
 
2-1
 
3-3
 
4-1
 
0-3
 
2-0
 
3-0
 
0-0
 
0-2
 
Mandag 23. april 1962
Stilling denne dato
1-0
 
1-1
 
0-0
 
3-2
 
0-1
 
2-0
 
1-0
 
3-0
 
2-1
 
2-0
 
4-1
 
3-0
 
Tirsdag 24. april 1962
Stilling denne dato
0-1
 
3-2
 
0-3
 
1-1
 
Fredag 27. april 1962
Stilling denne dato
3-0
 
4-0
 
Lørdag 28. april 1962
Stilling denne dato